Akcja: “Wolni pisarze. Wolne pisarki”

Akcja społeczna „Wolni pisarze. Wolne pisarki” ma na celu zachęcenie społeczeństwa do czytania w internecie utworów dostępnych w domenie publicznej. Przez domenę publiczną rozumiemy taki zbiór utworów, które nie podlegają już ochronie prawnej i stają się własnością publiczną.Trafia do niej twórczość autorów, od których śmierci minęło przynajmniej 70 lat. Wydawnictwa czerpią profity ze sprzedaży książek, które są własnością publiczną i powinny być udostępnianie za darmo. Nie pozwólmy im zawłaszczyć naszych pisarzy i pisarek.

Postulujemy darmowy i wolny dostęp do dóbr dziedzictwa kulturowego. Autorów w domenie publicznej czytajmy tylko w internecie!

Projekt ruszył 12 marca 2011 roku, czyli w ostatni dzień akcji E-book week, gdyż wiąże się on z popularyzacja tematów kojarzących się z e-bookami i edukacją w ramach e-czytania.

Biblioteki cyfrowe udostępniające utwory w domenie publicznej:
http://www.wolnelektury.pl/katalog/
http://www.pbi.edu.pl/index.html
http://www.polona.pl/dlibra

Dowiedź się więcej o domenie publicznej:
http://domenapubliczna.org/

Akcja zorganizowana jest przez Fundację Liternet.
Koordynatorka: Kamila Kozyro ([email protected])
Inicjatorzy: Kamila Kozyro i Leszek Onak
Logotyp przygotowała: Martyna Wędzicka
Projekt strony i wykonanie: Leszek Onak